Pakkingmateriaal.nl - alltid en lämplig packning.

Vi levererar packningar direkt från vårt eget lager till bland annat jordbruks-, fordons-, veteranbils-, racing- och motorsport-, livsmedels-, vattensports- och industrisektorn.
Varje sektor kräver sin egen specifika packningslösning och med vårt mycket omfattande leveranspaket kan vi alltid erbjuda dig en lämplig produkt för din tillämpning. Förutom det breda utbudet av standardpackningar och tillbehör erbjuder vi även specialanpassade packningar.

En packning är en komponent som används för att förhindra läckage mellan två ytor och för att se till att tryck och temperatur upprätthålls i ett system. Den skapar en tätning mellan två delar och förhindrar att vätskor, gaser eller andra ämnen läcker ut eller kommer in.

Våra packningar används inom en mängd olika branscher, bland annat bilindustrin, livsmedelsindustrin, jordbruksindustrin, motorsport och vattensporter, och finns i olika material, former och storlekar för att uppfylla de specifika kraven för varje tillämpning.

En packning är en komponent som används för att förhindra läckage mellan två ytor och för att se till att tryck och temperatur upprätthålls i ett system. Den skapar en tätning mellan två delar och förhindrar att vätskor, gaser eller andra ämnen läcker ut eller kommer in.

Endast online, så mycket konkurrenskraftiga priser

Endast online, så mycket konkurrenskraftiga priser